สุรา ทำลายชีวิต

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

คาลวาโดสคาลวาโดส (Calvados) คือเหล้าบรั่นดีกลั่นจากแอ็ปเปิ้ล มาจากฝรั่งเศสทางนอร์มันดีตอนใต้ (from the French région of Lower Normandy

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

กอร์น ชนาปส์

กอร์น ชนาปส์
กอร์น (Korn Schnapps) หรือ คอร์น เชอแนท เหล้าสปิริต กลั่นมาจากข้าวสาลี (Wheat) , ข้าวไรย์ (Rye) , ข้าวบาร์เลย์ (Barley) , ข้าวโอต (Oats) หรือ Buckwheat ไม่มีกลิ่น นิยมดื่มกันมากในประเทศเยอรมัน ดีกรี ประมาณ 32-38% เก็บหมักบ่มไว้นานอย่างน้อย 6 เดือน

เคียร์ หรือ คีร์ (Kirsch)

เคียร์ หรือ คีร์ (Kirsch) เหล้าสปิริตที่กลั่นจากเชอรี่ ผลิตในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ รสหอม หวานเล็กน้อย น้ำสีขาว

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553